Dịch vụ kiểm toán uy tín tại Việt Mỹ

Dịch vụ kiểm toán là một trong những dịch vụ chủ yếu và chiến lược lâu dài quan trọng của công ty kiểm toán Việt Mỹ, Kiểm toán chuyên môn của Việt Mỹ sử dụng quy trình kiểm toán tiên tiến nhất dựa trên công tác đánh giá rủi ro hệ thống và đặc điểm của từng khách hàng để từ đó tiến hành kiểm toán một cách hiệu quả nhất. Công tác kiểm toán luôn được tiến hành với sự giám sát và hướng dẫn của các chuyên gia và kiểm toán viên cùng các cố vấn cao cấp của chính phủ.
kiểm toán việt mỹ
Kiểm toán việt mỹ
Với kinh nghiệm của đội ngũ kiểm toán viên cùng ban giám đốc và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực kinh doanh: như sản xuất, thương mại, đầu tư, xây dựng và tài chính ngân hàng. Chúng tôi có thể lập kế hoạch về thời gian, phương pháp tiếp cận và thủ tục kiểm toán một cách hiệu quả nhất, điều chỉnh sao cho phù hợp với hệ thống và tình hình thực tế của từng doanh nghiệp.
Trong trường hợp phí kiểm toán có xu hướng tăng, chúng tôi luôn cố gắng giảm thiểu tối đa chi phí cho khách hàng qua công tác phân tích rủi ro và đánh giá hệ thống kết hợp tối đa với những kinh nghiệm cũng như hiểu biết của chúng tôi trong lĩnh vực kinh doanh của khách hàng
1. Mối quan tâm của bạn
– Doanh nghiệp của bạn bắt buộc phải kiểm toán theo quy định
– Doanh nghiệp của bạn là một công ty đa quốc gia và đang cần một phương pháp tiếp cận kiểm toán thống nhất toàn cầu đối với việc kiểm toán báo cáo tài chính
– Bạn đang trong giai đoạn thăm dò, lựa chọn các công ty kiểm toán
– Bạn muốn công ty kiểm toán hiện tại tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ ngoài kiểm toán cho doanh nghiệp và Quý vị cần một công ty kiểm toán mới
– Bạn muốn kiểm toán viên hiểu rõ doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động của Quý vị để tiến hành việc kiểm toán hiệu quả
2. Dịch vụ kiểm toán của  Việt Mỹ – VATC luôn đáp ứng
– Kiểm toán báo cáo tài chính
– Kiểm toán hoạt động
– Kiểm toán tuân thủ
– Kiểm toán nội bộ, rà soát hoạt động kinh doanh
– Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
– Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *