Category Archives: Đào tạo

Không chỉ đến với khách hàng qua các dịch vụ tư vấn, kiểm toán, chúng tôi còn trực tiếp đứng ra đào tạo những lớp nghiệp vụ kế toán ngắn hạn, lớp kế toán trưởng và đào tạo nghiệp vụ thuế cho các nhân viên kế toán của mỗi khách hàng.
Với sự liên kết chiến lược và lâu dài Với Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, cùng các Giáo sư, chuyên gia, chuyên viên trong các trường Đại Học tại Tp HCM và Hà Nội, các cơ quan Thuế, Ngân hàng. Vì vậy, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu về đạo tạo của các nhân viên công ty cũng như những sinh viên trong ngành tài chính – kế toán – kiểm toán tại các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung cấp.
Với kinh nghiệm kiểm toán, tư vấn phong phú trong nhiều lĩnh vực kết hợp với sự tham gia của các Giáo sư, Tiến sĩ các chuyên gia về tài chính được đào tạo và cập nhật thường xuyên những kiến thức về luật pháp, môi trường kinh doanh và nắm bắt được những nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp, chúng tôi giúp đỡ các doanh nghiệp xây dựng bộ máy kế toán tài chính mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển của ban lãnh đạo và đáp ứng được cơ hội kinh doanh mới của doanh nghiệp, tạo ra những nội lực thực tiễn và sự hiểu biết sâu rộng cho sinh viên, nhân viên khi mới bước chân vào con đường tài chính – kế toán – kiểm toán.

Đào tạo nhân lực

– Đào tạo kế toán doanh nghiệp
– Đào tạo kế toán trưởng
– Đào tạo các lớp khai báo thuế, cập nhật chính sách thuế, hệ thống về thuế.
– Đào tạo hướng dẫn sinh viên, nhân viên đã đi làm về kinh nghiệm kế toán, kiểm toán thực tiễn.
– Đào tạo các chính sách về tài chính kế toán, thuế khác.