Category Archives: Tư vấn thuế

Tư vấn thuế tại Việt Mỹ – VATC

Với kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực thuế, cùng các chuyên viên trong ngành thuế liên kết hướng dẫn về các thủ tục các quy trình hoạch định, tuân thủ thuế. Chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng các giải pháp tốt nhất và hiệu quả nhất về lĩnh vực thuế

Dịch vụ của chúng tôi Việt Mỹ – VATC

– Cung cấp nhân sự khai báo, lập báo cáo thuế hàng tháng, qúy, năm về thuế GTGT, thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại thuế đặc thù khác.
– Cung cấp dịch vụ lập báo cáo hoàn thuế, quyết toán thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.
– Soát xét hồ sơ hoàn thuế, ưu đãi thuế, giải trình quyết toán với cơ quan thuế.
– Cập nhật các thông tin về chính sách thuế, tư vấn rủi ro về thuế, tư vấn tính tuân thủ của luật thuế cho doanh nghiệp.
– Dịch vụ trọn gói về thuế cho đơn vị: Cung cấp nhân sự làm về kế toán thuế, khai báo thuế, giải trình thuế, cập nhật cho Ban giám đốc về chế độ thuế, thay đổi về luật thuế tại Việt Nam, tư vấn thuế 24h cho Ban giám đốc kế toán đơn vị.