Category Archives: Tư vấn mô hình doanh nghiệp

Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp luôn tìm cách đổi mới, tăng hiệu quả cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra và gia tăng sự khác biệt và lợi thế kinh doanh.
Tư vấn mô hình doanh nghiệp
Tư vấn mô hình doanh nghiệp
Các nhà quản lý luôn tìm cách cải tiến hoạt động nhằm thu được hiệu quả trong thời gian ngắn nhất qua việc cải thiện chu trình luân chuyển của hàng hóa, nguồn vốn; nâng cao hiệu suất, tìm kiếm các giải pháp tối ưu chi phí, gia tăng quá trình thu hồi vốn đầu tư.
Với đội ngũ chuyên viên kinh tế xuất phát từ những vị trí, cơ quan đầu ngành về tài chính, về đầu tư của Việt Nam, giàu kinh nghiệm được trang bị đầy đủ các kỹ năng, kiến thức cần thiết luôn đưa ra những giải pháp hợp lý, sáng tạo đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công tác tư vấn không chỉ bó hẹp mà chúng tôi còn luôn bên cạnh khách hàng trong quá trình từng bước triển khai đi đến những thành công của khách hàng.
Tư vấn dịch vụ mô hình doanh nghiệp
– Tư vấn mô hình công ty
– Tư vấn xây dựng chiến lược
– Tư vấn hệ thống quản trị
– Tư vấn hoạt động điều hành
– Tư vấn dịch vụ thẩm định giá và xác định giá trị doanh nghiệp cho cổ phần hóa