Category Archives: Dịch vụ tư vấn tài chính

Dịch vụ tư vấn tài Việt Mỹ đáp ứng hiệu quả các dịch vụ tài chính, tín dụng

Với hiểu biết và kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu trong các ngành kinh tế của Việt Nam, kinh nghiệm chuyên môn, cùng trình độ nghiên cứu của các chuyên giâ

Dịch vụ tư vấn tài chính
Dịch vụ tư vấn tài chính

Trong tình hình kinh tế thị trường Việt Nam ngày càng hội nhập và hợp tác sâu rộng với kinh tế thế giới. Việc cốt yếu để mỗi doanh nghiệp và các thành phần kinh tế của Việt Nam tồn tại và phát triển đó là phát triển và duy trì được yếu tố tài chính của đơn vị mình một cách ổn định và nhạy bén. Với những thay đổi của kinh tế thị trường, nắm bắt thời cơ, cũng như cơ hội đầu tư để duy trì tiềm lực tài chính, hay phát huy năng lực tài chính của mình để phát triển và vươn xa.

Với hiểu biết và kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu trong các ngành kinh tế của Việt Nam, kinh nghiệm chuyên môn, cùng trình độ nghiên cứu của các chuyên gia, chuyên viên Việt Mỹ chúng tôi luôn luôn đáp ứng khả năng cung cấp một cách hiệu quả các dịch vụ tư vấn tài chính, tín dụng cho các khách hàng trong nước và quốc tế.
Qua công tác khảo sát, phân tích các chính sách, quy trình nghiệp vụ thực tế của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp giúp ban lãnh đạo công ty có điều kiện tập trung vào hoạt động kinh doanh nhiều hơn do không còn phải dành thời gian cho hệ thống quản lý quản trị về tài chính, hệ thống này sẽ cung cấp và cập nhật nhiều thông tin có giá trị trong công tác ra quyết định của ban lãnh đạo, qua đó gián tiếp gia tăng giá trị thặng dư cho doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn tài chính của chúng tôi Việt Mỹ – VATC:

– Tư vấn thiết lập hệ thống tài chính kế toán, tái cơ cấu hệ thống quản trị tài chính
– Tư vấn thu hút vốn đầu tư, kêu gọi vốn, xử lý, tháo gỡ thiếu hụt vốn cho đơn vị
– Tư vấn đầu tư các dự án, quyết toán các dự án.
– Tư vấn và đánh giá hệ thống quản trị tài chính kế toán
– Tư vấn ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin doanh nghiệp
– Tư vấn và định giá doanh nghiệp