Trích lập một khoản dự phòng cho hàng trả lại?

Công ty A ký hợp đồng bán hàng độc quyền với công ty B từ năm 2009. Trong hợp đồng có quy định rõ hàng năm công ty B có quyền hoàn trả lại 2% Doanh số và không quá10.000 USD.Trong năm 2012,cônng ty A vẫn đồng y cho công ty B xuất trả lại 15.000 USD của các lô hàng mua về từ năm 2009 đến năm 2011. Công ty A ghi nhận giảm doanh thu, giá vốn của năm 2012 có đúng hay không? Nếu hàng năm, công ty A trích lập một khoản dự phòng cho hàng trả lại, ghi nhận vào chi phí bán hàng trong kỳ có đúng hay không?

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu trang permalink .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 257 999
chat-active-icon