,

Giới Thiệu

Công ty kiểm toán Việt Mỹ (VATC) là một công ty kiểm toán chuyên nghiệp được thành lập và cấp phép hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán và tư vấn thuế.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỐ VẤN

Ông Vũ Văn Hoá
Giáo sư, nhà giáo ND Cố vấn cấp cao

Ông Đặng Văn Thanh
Chủ tịch Hội Kế toán - kiểm toán, cố vấn cấp cao, PGS- Tiến Sĩ

Ông Nguyễn Văn Nam
CPA giám đốc

Bà Trần Thu Trang
CPA Phó giám đốc

ĐỘI NGŨ KIỂM TOÁN VIÊN VÀ CÁC LUẬT SƯ

Ông Nguyễn Sơn Nam
CPA

Bà Nguyễn Ngọc Vân
cpa trưởng phòng dịch vụ kế toán

Bà Nguyễn Thị Na
CPA

Bà Đào Thị Hạnh
luật sư

Ông Nguyễn Xuân Trung
CPA

Ông Nguyễn Văn Mừng
Kỹ sư GT - Phó phòng kiểm toán XDCB

Bà Tạ Anh Nhi
luật sư

Bà Hương Duyên
Luật sư

Quy Định về Hợp đồng kiểm toán
Chuẩn mực kiểm toán mới số 200
Tư vấn thuế tại Việt Mỹ - VATC

VỀ KIỂM TOÁN VIỆT MỸ

Công ty kiểm toán Việt Mỹ (VATC) là một công ty kiểm toán chuyên nghiệp được thành lập và cấp phép hoạt động trong lình vực kiểm toán, tư vấn tài chính, kế toán và tư vấn thuế từ tháng 8 năm 2009 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0309299811. Công ty có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, và có 02 chi nhánh tại Thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, cùng văn phòng giao dịch tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Với tâm huyết của cả tập thể cán sự và công nhân viên Việt Mỹ đó là cung cấp những dịch vụ chuyên ngành kiểm toán và tư vấn tài chính với chất lượng tốt nhất và độ tin cậy cho mọi khách hàng.  

TẦM NHÌN

Trải qua quá trình hơn 12 năm hoạt động, từ khi thành lập non trẻ và bao khó khăn. Đến nay Công ty kiểm toán Việt Mỹ đã chiếm lĩnh được thị phần và dần khẳng định chất lượng thượng hiệu Việt Mỹ (VATC). Với trên 1000 khách hàng trong mọi thành phần kinh tế, tập đoàn kinh tế nhà nước, tập đoàn nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, Ban quản lý các dự án đầu tư, công ty TNHH, tất cả trên mọi miền đất nước Việt Nam. Chính nhờ uy tín và chất lượng phục vụ, cùng sự nhiệt thành của Ban giám đốc và hơn 80 nhân viên chuyên nghiệp của Công ty kiểm toán Việt Mỹ, cùng hơn 20 nhân sự cố vấn chuyên môn cao cấp của các cơ quan nhà nước Việt Nam, các cộng sự hợp tác nhiệt thành, đã giúp cho Công ty kiểm toán Việt Mỹ gây dựng được nền móng vững chắc trong ngành kiểm toán và tư vấn kế toán tại Việt Nam.
Kiểm soát chất lượng về kiểm toán báo cáo tài chính
Lĩnh vực áp dụng: Kế toán, kiểm toán
Hướng dẫn trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Quy định mới ghi nhận TSCĐ và khung khấu hao TSCĐ

SỨ MỆNH

Với tâm huyết của cả tập thể cán sự và công nhân viên Việt Mỹ đó là cung cấp những dịch vụ chuyên ngành kiểm toán và tư vấn tài chính với chất lượng tốt nhất và độ tin cậy cho mọi khách hàng. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải luôn luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức với những thử thách mới, những thay đổi về luật pháp, và tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên làm việc trong môi trường làm việc có khả năng phát huy tính sáng tạo cao, áp lực cùng phương pháp làm việc hiệu quả, để đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh trong nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ cùng kinh tế thị trường Quốc tế. Mục tiêu phấn đấu của Công ty Kiểm toán Việt Mỹ là hỗ trợ khách hàng của mình hoàn thành những kế hoạch đã đề ra, tạo ra lợi nhuận công việc cho xã hội, đồng thời đảm bảo tính ổn định trong phát triển bền vững, hiện đại và tạo lợi ích phúc lợi cao cho xã hội.